Ευρώπη

Ισπανία (59 ξενοδοχεία)

Ιταλία (5 ξενοδοχεία)

Τσεχία (5 ξενοδοχεία)

Βουλγαρία (1 ξενοδοχείο)

Γερμανία (1 ξενοδοχείο)

Ελλάδα (1 ξενοδοχείο)

Τουρκία (1 ξενοδοχείο)